Vetera-DDW-25

Vetera-DDW-25®

Het veterinaire anti-tumor preparaat Vetera-DDW-25® is 's werelds eerste medicijn met deuteriumarm water als werkzame stof en wordt toegepast als adjuvante behandeling bij kleine dieren. Vetera-DDW-25® is geregistreerd als receptplichtig antitumormiddel A.U.V. door het Ministerie van Diergezondheid van het Ministerie van Landbouw en Regionale Ontwikkeling (Reg. No.: 13/99 FVM). De registratie werd in 2010 vernieuwd door het Centraal Landbouwbureau, Directie Diergeneesmiddelen (Reg. No. 084/1/2011 MgSzH ÁTI), sindsdien is het product zonder recept verkrijgbaar.

Dit preparaat met deuteriumarm water als actief bestanddeel is een doorbraak in de diergeneeskunde omdat de efficiëntie gelijk is aan die van conventionele therapieën terwijl de toepassing vrij is van bijwerkingen. Ervaringen van de laatste decennia met het toepassen van Vetera-DDW-25® hebben onomstotelijk aangetoond dat de procedure op basis van deuteriumdepletie efficiënter en milder is dan elke andere oncotherapie tot op heden.

PPM 25

Deuteriumarm water met een gehalte van 25 PPM (parts per million) zoals Vetera-DDW-25®, wordt ingezet voor de adjuvante therapie van neoplastische ziekten bij huisdieren. De hoofdindicatie voor het inzetten van Vetera-DDW-25® is de pre- en postbehandeling van chirurgische ingrepen of enkelvoudige behandeling bij niet-operabele tumoren.

De Belangrijkste voordelen van Vetera-DDW-25®

* hoge werkzaamheid

* geen bijwerkingen

* laagdrempelig en eenvoudig toepasbaar via de mond.

* behandeling aan huis


AANBEVOLEN DOSERING:

Lichaamsgewicht

Dagelijkse consumptie

1–5 kgs

40 cm³

6–10 kgs

60 cm³

11–15 kgs

100 cm³

16–20 kgs

200 cm³

21–30 kgs

250 cm³

31–40 kgs

300 cm³

41–50 kgs

350 cm³

51 kgs

500 cm³

Bijvoorbeeld: 40 cm³ = 0,04 liter en 100 cm³ = 0,1 liter

NB: De totale dagelijkse dosis dient verdeeld te worden in 2 porties. 

PRAKTIJKSTUDIES

 •         Mammary tumor
 •         Rectal tumor
 •         Lung tumor
 •         Ovarian tumor
 •         Pancreatic cancer
 •         Tumor in the abdominal cavity
 •         Liver tumor
 •         Kidney tumor
 •         Tumor of the bladder and urethra
 •         Skin tumors
 •         Testicular cancer
 •         Prostate cancer
 •         Muscular tumors
 •         Lymphatic cancer
 •         Cat leucosis
 •         Other tumors
 •         Other diseases

BRON: https://vetera.hu/en/about-vetera-ddw-25/case-reports/

Reactie plaatsen