SCS interview Giovanne de Legé met Gabor Somlyai

Interview met Gabor Somlyai over DDW

In dit interview gaat Giovanne de Legé in gesprek met Gábor Somlyai. Hij studeerde als moleculair bioloog in Hongarije, zijn geboorteland. Hij is sinds eind jaren 80 de voornaamste pionier in de ontwikkeling van Deuterium onderzoek. 

Hij is o.a. auteur van het boek Defeating Cancer! dat al verscheen in het jaar 2000. In 2022 publiceerde hij Deuterium Depletion; A New Way in Curing Cancer. Dit gaat over zijn ruim 30 jaar ervaringsdeskundige onderzoek, toegankelijk geschreven voor zowel leken als artsen en patienten. 

In de tussentijd verschenen ruim 40 wetenschappelijke rapporten met zijn naam en hij initieerde 4 internationale congressen over Deuterium. 

Ten dienste van het voortgaande onderzoek ontstond de productie van Vetera deuterium-arm water, een medisch geregistreerd product voor dieren en ook Preventa Deuterium arm water voor mensen. 

Wat ook gezegd mag worden is dat hij een zeer toegankelijke persoon is, bij wie wij altijd aan mogen kloppen met vragen in relatie tot behandeltrajecten van patiënten. Bovendien kunnen we bij zijn laboratorium terecht voor metingen van het lichamelijke Deuterium gehalte, voor en na een deuterium-arm water-kuur.

Dus luister mee naar de inzichten van deze voorloper in de wetenschap genaamd Deutenomie: de revolutionaire vernieuwing  in medische biochemie.

Gabor legt o.a. uit hoe hij als jongen werd geraakt doordat zijn buurman kanker had en hoe hij door de wereldberoemde fysicus Albert Saint-Gyorgi op het spoor van sub-moleculaire biologie is beland. Deze inspirator paste quantumfysica toe op biologische processen en was ook speciaal geïnteresseerd in kanker, getuige zijn boek uit 1979.

In hun wereld gaat alle aandacht naar atomen, neutronen, protonen, elektronen en vibrationele energie, in de context van mitochondriën, cellen en celmetabolisme. 

Dat lijkt misschien een ver van ons bed show, maar niets is minder waar; onze levensstijl en voeding maken hierin het verschil.
In dit interview staat het nut van Deuterium reductie in het onderhouden van gezondheid en herstellen van ziekte centraal.

We kijken en luisteren naar een man wiens levenswerk het is om naast de huidige genetische benadering van celdegeneratie en tumoren, h-erkend te krijgen, dat een sub-moleculaire energetische benadering fundamenteel is en bovendien een gamechanger qua resultaten. Het mag hierbij duidelijk worden vermeld dat DDW in diergeneeskunde wel als medicijn is geregistreerd.

Het niet aflatende streven van Gábor Somlyai is dat het gebruik van DDW voortaan eindelijk wordt meegenomen in het voorkomen en behandelen van kankers en ook andere aandoeningen die het gevolg zijn van dezelfde principes in celmetabolisme. De werking van DDW is naast preventief ook aantoonbaar levensverlengend.


Interview met Gabor Somlyai over DDWIn deze recente publicatie lees je meer over de levensverlengende invloed.

Meer publicaties + bronnenoverzicht vind je in de kennisbank

Het interview alleen beluisteren kan via Apple podcast


Meer interviews met Gábor Somlyai:

Dr. Max Gulhane spreekt met Dr. Gabor Somlyai: Practical Deuterium Depletion for Cancer

Anthony Chaffee MD spreekt met Dr. Gabor Somlyai : Cancer, Ketosis, and Deuterium with Dr Gabor Somlyai

 

Reactie plaatsen