De ontwikkeling van Deutenomie sinds de ontdekking van deuterium

In 1931 ontwikkelde Professor Urey een methode die heeft geleid tot de ontdekking van Deuterium als vorm van waterstof. Hij ontving hiervoor de Nobel Prijs voor Chemie in 1934.

Deuterium maakt deel uit van de natuur en het bevindt zich in de lucht, in voedsel en in water. Deze vorm van waterstof is - in verschillende concentraties- in al het natuurlijke water aanwezig en dit is in de loop van de tijd gestaag toegenomen.

Gemiddeld bevat het meeste drinkwater 150 deuteriumatomen per 1 miljoen waterstofatomen.

Water met lagere gehalten aan Deuterium heet DDW: Deuterium Depleted Water. Vertaald zeggen we deuteriumarm water dat qua deuterium gehalte is 'uitgeput'. De gemeten hoeveelheid deuterium wordt aangegeven in PPM (deeltjes per miljoen). 

Tot 70% van het menselijk lichaam bestaat uit water. Het deuteriumgehalte in dit water is 0,015%.

In kwantitatieve inhoud (atoompercentages) neemt het de 12e plaats in onder de chemische elementen waaruit het menselijk lichaam bestaat. In dit opzicht kan deuterium worden geclassificeerd als een micro-element waaronder het de 1e plaats inneemt, aangezien het gehalte aan micro-elementen zoals koper, ijzer, zink, molybdeen of mangaan in het organisme 10-voudig en 100-voudig kleiner is dan dat van deuterium!

Ondanks de ogenschijnlijke kleine hoeveelheden blijkt de hoeveelheid deuterium van invloed op het functioneren van het lichaam.

De vergelijking met calcium in ons bloed laat toch zien dat er

 • 3 x zoveel deuterium als kalium meetbaar is in het bloed,
 • 2 tot 4 keer zoveel als glucose,
 • 6 x zoveel als calcium en zelfs
 • 10-16 keer zoveel als magnesium

De gezondheidseffecten van mineralen en sporenelementen zijn wel bekend en al veelvuldig gedocumenteerd. Het feit dat biologische systemen hoge concentraties water bevatten, maakt het noodzakelijk om de relatieve deuteriumgehaltes niet langer te negeren. Zeker omdat is gebleken dat het gehalte aan deuterium een belangrijke factor is in de cellulaire energieproductie en dus voor vitaliteit en welzijn.

Deutonomics

Deutenomics is een interdisciplinaire benadering van medische biochemie, aangezien het grote submoleculaire isotoopeffecten die bekend zijn over deuterium in de klinische redenering incorporeert. Het is een snel evoluerende wetenschap met trajecten in diagnostiek, preventie en medische interventies.

Het Engelse achtervoegsel -nomics is afgeleid van het Griekse νόμος nomos, wat 'wet' betekent. De velden die eindigen op - (n) omics betekenen dus "wet van", in dit geval alles waar zwaar waterstof ofwel Deuterium bij betrokken is.

Deutenomics is gebaseerd op het fundamentele concept dat beschrijft hoe water in ons lichaam beweegt om waterstof / deuterium te vervoeren. Water bestaat uit 3 soorten watermoleculen:

 1. twee waterstofatomen en één zuurstofatoom (H2O),
 2. halfzwaar (HDO) en
 3. zwaar water (D2O) draagt naast waterstof ook deuterium.

  Medische deutenomics

  De ophoping van deuterium uit voedingsstoffen is een belangrijke ziekteverwekkende factor. Deuterium 'uitputting' is misschien wel de belangrijkste preventieve en therapeutische medische interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijk deuterium~arm koolwaterstof (vet) dieet in combinatie met deuterium~arm waterverbruik.

  Dienovereenkomstig kunnen diëten therapeutische effecten hebben als de hoeveelheid deuterium die het lichaam binnenkomt, wordt verminderd. Dit principe is nauw gerelateerd aan de inzichten over hoe door protonen aangedreven, reeksen organische chemische bindingen in het leven doorwerken, in de metabolische reacties voor energieproductie en structuurvorming.

De werking van Deuterium (en van verminderde aanwezigheid ervan)

Onderzoekers hebben onder andere aangetoond dat van groot belang is gebleken dat op celniveau de energieproductie in de mitochondriën verstoord wordt door de aanwezigheid van Deuterium. Er blijkt een relatie te zijn tussen de werking van de mitochondriën in de ATP productie + de aanwezigheid van deuterium als vorm van waterstof in de cellen.

Ook hebben zij aangetoond dat de structuur van water zoals gemeten in dichtheid, viscositeit en oppervlaktespanning bepaald wordt door de variabele aanwezigheid van Deuterium. Deuterium beïnvloedt de clustervorming van watermoleculen en dit heeft verstrekkende gevolgen.

Deuterium in de mitochondriën

Binnen onze cellen hebben mitochondriën een centrale rol in de energiestofwisseling: essentieel voor de algehele vitaliteit. In ieder mitochondrium bevinden zich honderden 'nanomotoren' die energie halen uit het voedsel. Deze nanomotoren worden aangedreven door waterstofionen en samen zorgen zij voor de ATP-synthese. Deuterium heeft als vorm van waterstof ook een effect op de nanomotoren en het is gebleken dat de invloed van negatieve aard is. De 'motoren' lopen vast en zo raken de energievraag enerzijds en anderzijds het aanbod, uit balans.

Zwaar water (deuterium~rijk)

Deuterium staat ook bekend als zware waterstof. Het is een natuurlijk voorkomende stabiele variant van gewone waterstof. Het maakt voor 0.02% deel uit van alle waterstof in de oceanen.

De kern van waterstof (H2) bestaat uit 1 proton en de kern van deuterium (D2) bevat 1 proton + 1 neutron. Deuterium bevat dus een extra neutron waardoor 'de massa' verdubbelt ten opzichte van gewone waterstof.

Zwaar water of deuterium~rijk water bestaat uit watermoleculen met twee deuterium atomen in plaats van de normale waterstof atomen. Wonderlijk genoeg is het daardoor ruim 10% zwaarder!

Het wordt in sommige kernreactoren zelfs gebruikt om neutronen te remmen. Dit (massa)verschil veroorzaakt significante verschillen tussen de fysische en biochemische eigenschappen van waterstof (H2) en van deuterium! Dit verschil blijkt van invloed in organismen en in ons lichaam.

Het verschil tussen deuterium en waterstof

Omdat waterstof en deuterium in het hele lichaam worden geïntegreerd in onze cellen, weefsels en vloeistoffen, verandert een teveel aan deuterium de chemie van onze stofwisselingsprocessen. De effecten van deuterium op de chemische reacties zijn anders dan die van waterstof en dit heeft uiteenlopende metabole consequenties.

De consumptie van vrije waterstof (H2) in de vorm van waterstofgasrijk water is heel bevorderlijk gebleken. Zelfs zodanig dat dit bekend staat als revolutionair in de zorg voor gezondheid. (Zie Overige Literatuur)

Een teveel aan deuterium (D2) is ongewenst gebleken en dit blijkt met name van van belang voor de Westerse mens, in wiens omgeving de deuteriumbelasting hoog is.

Licht water (deuterium~arm)

Deuteriumarm water wordt ook wel licht water genoemd in vergelijking met zwaar water dat andere eigenschappen heeft. Water met een concentratie van minder dan 140 PPM wordt als deuterium~arm beschouwd. Het is niet eenvoudig om deuterium~arm water (DDW) te produceren. Er is een handleiding voor thuis, waaruit blijkt dat dit een intensief proces is. (zie de Overige Literatuur). Omdat het consumeren van DDW actief het deuterium gehalte in het lichaam verlaagt, is het wel de moeite waard hier (moeite, tijd, geld) in te investeren.

Waarom zouden we deuterium~arm drinkwater willen drinken?

Het verlagen van het deuteriumgehalte in weefsels en organen is een natuurlijk biologisch proces dat plaatsvindt in ons lichaam. Het vermogen van het lichaam om zelf deuterium te verlagen, neemt echter af naarmate we ouder worden, minder aan lichaamsbeweging doen en minder zonlicht krijgen. Ook in andere omstandigheden kan dit vermogen verminderd zijn. DDW is als deuterium~arm supplement in staat het lichaam te helpen zich te ontdoen van belastend deuterium. Deuteriumarm drinkwater past binnen een bewuste en vitaliserende leefstijl, gericht op preventie van aandoeningen. Een algemeen streven is om een deuteriumconcentratie van 130 PPM te bereiken.

Ook wijzen vele onderzoeken op de waarde van DDW in preventie en zijn resultaten gebleken bij het herstellen van aanwezige metabolische en tumorische aandoeningen. Onderzoek is ook al zover dat de relatie tussen de consumptie van deuterium en depressie is aangetoond, alsmede de relatie tussen het drinken van DDW en lange termijn geheugen en een vertragend effect op veroudering.

(Zie het overzicht Overige Literatuur en Academische studies in de Kennisbank).

Deuteriumdepletie met een deuterium~arm voedingssupplement

Door het nuttigen van Deuteriumarme producten wordt ons natuurlijke systeem geholpen. Door het deuteriumgehalte van drinkwater onder het natuurlijke niveau van 140 PPM te brengen, kan het deuteriumgehalte in het lichaam laag worden gehouden, zelfs als het genoemde natuurlijke celproces defect is.

Door juiste voedingskeuzes en continue consumptie kan deuterium vermindering in het organisme gedurende lange perioden worden gehandhaafd.

Preventa® deuterium~arm drinkwater wordt geproduceerd met diverse deuteriumgehaltes: van 125 PPM tot 25 PPM. Preventa DDW is ontwikkeld door het Hongaarse HYD LLC, op basis van onderzoek sinds 1995. Preventa is het meest gedocumenteerde deuterium~arme water ter wereld en het enige deuterium~arme water dat, volgens farmaceutische richtlijnen en met natuurlijk bronwater wordt vervaardigd. Deze productlijn is gecertificeerd veilig.

Waarom is het therapeutisch effect van DDW niet veel bekender?

Het is nog niet gangbaar om medisch gezien aandacht te besteden aan het water in ons lichaam. Dr. Thomas Cowan brengt hier verandering in op basis van zijn decennia lange ervaring als praktiserend arts en onderzoeker. In “Cancer and the New Biology of Water” legt hij uit waarom kanker een probleem is waarvoor de oorzaak gezocht dient te worden in het cytoplasma — als zijnde gestructureerd water — van de cel. Waarbij van belang is dat de ontwikkelingen in de celkern een consequentie zijn van de degeneratie van het cytoplasma; en niet andersom. Deze denkrichting staat haaks op het huidige paradigma.

De producent van Preventa DDW geeft aan dat hun afdeling voor Kanker onderzoek en medicijnontwikkeling steriel gedistilleerd DDW met 25 PPM aanbiedt aan universiteiten en onderzoeksinstituten, omdat producenten van laboratorium benodigdheden DDW aanbieden tegen extreem hoge prijzen. 

Bv: DDW 1 ppm deuterium voor 1,500 EUR/L). Dit maakt onderzoek met DDW een kostbare aangelegenheid en verhindert meer biologisch en fysisch onderzoek naar de rol van deuterium. HYD LLC wenst dit onderzoek te bevorderen en levert zoals gezegd DDW 25 voor onderzoeksdoeleinden, voor een bescheiden prijs.

Consumptie van deuterium~arm water

Het is mogelijk om de dagelijkse wateropname (1,5-2 liter per dag voor een volwassene met een gemiddeld lichaamsgewicht) te dekken met deuterium~arm water. Dit kan als drinkwater worden geconsumeerd, of worden gebruikt om te koken en thee of koffie te zetten. Het is belangrijk dat de opname van vloeistof met een normaal ( > 140 PPM) deuteriumgehalte, zoals kraanwater, mineraalwater, frisdrank, vruchtensap en melk tot een minimum wordt beperkt.

Voor en na de maaltijd kan het normale Deuterium gehalte van het voedsel worden gecompenseerd door de consumptie van deuterium~arm drinkwater. Hiernaast wordt aanbevolen om de consumptie van voedingsmiddelen met een hoog watergehalte te vermijden of te minimaliseren.
Tropisch fruit bevat een grotere hoeveelheid deuterium, consumptie moet ook worden geminimaliseerd.

Gebruiksaanwijzing

DDW werkt zowel preventief als curatief. Er zijn daarom aanbevelingen voor zowel gezonde individuen als diabetes- en tumorische patiënten. Meer specifieke aanwijzingen voor gebruik en toepassing zijn op verzoek verkrijgbaar. De producent geeft precieze aanwijzingen voor consumptie.

Reactie plaatsen