Deuteriumarmwater.nl

DEUTERIUM-ARM WATER

VOOR DE VITALE WERKING VAN JE MITOCHONDRIËN 

Deuteriumarmwater.nl Preventa-DDW-25null

Wat is DDW / Deuterium Depleted Water ofwel deuterium-arm Water?

Deuterium is een vorm van waterstof die op basis van een extra elektron als 'zware waterstof' wordt geclassificeerd.

Deze vorm is nadelig voor de werking van mitochondrien in lichaamscellen.

De productie van energie wordt hierdoor ernstig verstoord.


Deuteriumarm water bevat minder zware waterstof en dit is nodig om probleemloos energie te kunnen produceren.


Decennia aan onderzoek heeft aangetoond dat het drinken van DDW het aanwezige Deuterium gehalte in de lichaamscellen reduceert. Tot gevolg wordt de energieproductie in de mitochondriën verbeterd en functioneren de cellen beter. 


Meer energie en beter functionerende cellen betekent een scala aan voordelen voor het gehele lichaam.

Dit vertaalt zich naar praktische ondersteuning in preventieve gezondheidszorg en ook curatieve processen.

Zo is gebleken uit decennia onderzoek en toepassing; sinds 1990.

Vaak gestelde vragen over Deuterium-arm water

Waarom zou je Deuterium-arm water drinken?

Uit onderzoek blijkt dat het verlagen van het deuterium-gehalte in de weefsels en organen een natuurlijk biologisch proces is. Het vermogen van het lichaam om deuterium uit te putten neemt echter af naarmate we ouder en/of zieker worden en minder bewegen of zonlicht krijgen. Dit natuurlijke systeem is het doelwit van de deuterium-uitputtingsprocedure. Door het deuterium-gehalte van het drinkwater onder het natuurlijke niveau te brengen, kan het deuterium-gehalte in het lichaam laag gehouden worden, zelfs als het genoemde natuurlijke celproces defect is. Door een juiste keuze en voortdurende consumptie kan de deuterium-uitputting in het organisme gedurende lange perioden in stand worden gehouden.

Wat is Deuterium en Preventa Deuterium-arm drinkwater?

Deuterium, ook wel zware waterstof genoemd, is een natuurlijk voorkomende stabiele – niet-radioactieve – variant van waterstof. De atoomkern van waterstof bestaat uit slechts één proton, maar de deuteriumkern bevat één proton en één neutron. Dit aanzienlijke, tweevoudige massaverschil veroorzaakt significante verschillen in de fysische en chemische eigenschappen van waterstof en deuterium. Preventa, 's werelds eerste drinkwater productfamilie met een verlaagd deuteriumgehalte, werd ontwikkeld op basis van een internationaal patent door HYD LLC. Preventa-drinkwater kreeg in 1999 een vergunning van het Veterinaire Gezondheid- en Voedsel controlestation van Boedapest, gebaseerd op deskundig advies van het Fodor József Nationaal Centrum voor Volksgezondheid, het Instituut voor Milieugezondheid en het Nationaal Instituut voor Voedsel- en Voedingswetenschappen.

Wat zijn de eigenschappen van Preventa deuterium-arm drinkwater? -Hoe deuterium-gehalte bepaald wordt.

Het deuterium-gehalte van Preventa-drinkwater is veel lager dan de natuurlijke waarde en de mate van uitputting is hoger dan de natuurlijke variaties in het deuterium-gehalte. Het deuterium-gehalte van water wordt normaal gesproken uitgedrukt in ppm (parts per million), wat aangeeft hoeveel op de één miljoen waterstofatomen deuterium zijn, of hoeveel op de één miljoen watermoleculen (H2O) zwaar water (D2O) zijn. Het deuterium-gehalte kan worden gemeten met massaspectrometrie en laser-gebaseerde technieken.

Wat is de methode die gebruikt wordt om het deuterium-gehalte te verlagen in water?

Water met een tekort aan deuterium wordt geproduceerd met behulp van een energie-intensieve technologie die gebaseerd is op verschillen in de fysisch-chemische eigenschappen van normaal water (H2O) en zwaar water (D2O). Door een kookpuntverschil van slechts 1,5°C is de concentratie van zwaar water (met een hoger kookpunt) lager in de dampfase en dit feit wordt benut voor de productie van deuterium-arm water. Door de verdamping meerdere keren te herhalen in zogenaamde destillatiekolommen kan het deuterium-gehalte van water tot elk niveau worden teruggebracht.

Wat is de betekenis van de cijfers op de Preventa en Vetera DDW producten?

De cijfers in de namen van Preventa-drinkwater betekenen het deuteriumgehalte van dat product in ppm-eenheden. Zo bevat Preventa 125 een gehalte van 125 ppm en Preventa 105 een gehakte van 105 ppm enz. Dit is altijd lager dan de 140-150 ppm die typisch is voor oppervlaktewater – en dus voor gewoon leidingwater – in onze geografische zone.

Hoe het deuteriumgehalte van het lichaam verlagen?

De eenvoudigste manier om het deuterium-gehalte van ons lichaam te beïnvloeden is door de deuterium-concentratie in het drinkwater te verlagen. Door drinkwater te consumeren met een lagere deuterium-concentratie dan de natuurlijke, zal het deuterium-gehalte in ons organisme afnemen omdat het normale watergehalte van het organisme zich zal vermengen met het deuterium-arme water.

Dit kan worden aangevuld met andere voedingsmiddelen met een laag deuterium-gehalte – bijvoorbeeld een paddenstoelenextract met een laag deuterium-gehalte – omdat hun organische moleculen ook weinig deuterium bevatten. Aanvullende consumptie van planten die zijn gekweekt onder omstandigheden waarin deuterium-arm is, of voedingsmiddelen die daarvan zijn gemaakt, kan bijdragen aan een efficiëntere verlaging van het deuterium-gehalte in het lichaam. Deuterium-arme voedingsmiddelen vertegenwoordigen een nieuwe productcategorie, waarvan de karakteristieke eigenschap, naar analogie van cholesterol-vrije of koolhydraatarme voedingsmiddelen, het lage deuterium-gehalte is.

Koolzuurhoudend of niet-koolzuurhoudend?

Mineraalwater en drinkwater zijn verkrijgbaar in koolzuurhoudende en niet-koolzuurhoudende vorm. Het is belangrijk om te weten dat de twee variaties ongeveer hetzelfde mineraalgehalte hebben, daarom is er geen significant verschil tussen beide wat betreft het zuur-base-evenwicht in het organisme. Toegevoegde kooldioxide draagt bij aan de stabiliteit van de waterkwaliteit op lange termijn.

Is er een manier om zelfgemaakt deuteriumarm water te produceren?

Met behulp van thuisdistilleerders kan een verlaging van niet meer dan 1 ppm worden bereikt door enkelvoudige, of 2-3 ppm door dubbele destillatie, en dit is een onbeduidend kleine verandering in de deuterium-concentratie van water. Een substantiële verlaging van het deuterium-gehalte in water kan alleen worden bereikt door middel van een technologie op industriële schaal: gefractioneerde destillatie. Preventa-producten bevatten 15 tot 84% minder deuterium dan ons natuurlijk water, terwijl thuisdistilleerders het deuterium-gehalte van water met slechts 1-1,5% veranderen.

Kies hieronder hoe je verder wilt gaan..

Meer over de onderzoeken, de praktijk en de resultaten vind je via het bovenmenu 'Meer over DDW - Blog'