VETERA-DDW-25

Deuterium-arm water VOOR DIEREN

null

WAT IS VETERA-DDW-25®?

Het veterinaire anti-tumorpreparaat VETERA-DDW-25® is 's werelds eerste geneesmiddel met niets dan deuterium-arm water als werkzame stof en dit wordt toegepast als aanvullende behandeling bij kleine tumoren.

Dit veterinaire anti-tumorpreparaat met deuterium-arm water als actief bestanddeel is een doorbraak in de diergeneeskunde omdat de efficiëntie gelijk is aan die van conventionele therapieën terwijl de toepassing vrij is van bijwerkingen. Ervaringen van de laatste decennia met het toepassen van Vetera-DDW-25® hebben onomstotelijk aangetoond dat de procedure op basis van deuteriumdepletie efficiënter en milder is dan elke andere oncotherapie tot nu toe.


VETERA-DDW-25® kan ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van tumoren en bij het voorkomen van recidieven van kwaadaardige ziekten. Langdurige dierproeven en praktische toepassing hebben beide aangetoond dat een jaarlijkse kuur van 1,5-2 maanden met het product de kans op kankerontwikkeling kan minimaliseren en de kans op terugval aanzienlijk kan verminderen bij die kleine dieren die al tumorvrij zijn. Bij rassen met erfelijke aanleg voor tumoren (bijv. borstkanker) is preventieve toepassing voor het nageslacht aan te raden.Vetera-DDW-25 is voortgekomen uit het onderzoeksveld Deutenomie (bestudeert Deuterium in medische biochemie) en dit is oorspronkelijk gewijd aan het vergaren van kennis over hoe water zich beweegt in een lichaam. Onderzoeker Gábor Somlyai richt zich sinds eind jaren ’90 op het blootleggen van de ontstaansgeschiedenis voor kanker(s), gebaseerd op het proces van celdeling.


Inmiddels is iets heel belangrijks duidelijk geworden: (Deuterium Depleted) Water werkt niet alleen Preventief voor vitaliteit en gezondheid. DDW werkt ook Curatief bij chronische aandoeningen. Al in 1999 heeft de afdeling Diergezondheid van het Hongaarse ministerie van Landbouw en Regionale Ontwikkeling, in overeenstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Vetera-DDW-25 geregistreerd als anti-tumor diergeneesmiddel.

De voornaamste voordelen van Vetera-DDW-25®:

* Doeltreffend *

* Geen bijwerkingen *

* Eenvoudig te gebruiken *

* Thuis behandeling mogelijk *

* Bij de bestelling wordt ook de gebruiksaanwijzing geleverd *


Toediening als drinkwater / door de mond. 

gebruik de calculator voor het berekenen van de benodigde hoeveelheid

vetera

De aanbevolen dagelijkse dosis wordt berekend op basis van het lichaamsgewicht van het dier;


Lichaamsgewicht                Dagelijkse inname

      1-5 Kg ......................    40 cm³     6-10 Kg ......................    60 cm³      11-15 Kg ......................   100 cm³   

16-20 Kg  .....................  200 cm³

21-30 Kg ......................  250 cm³

31-40 Kg ......................  300 cm³

41-50 Kg ......................  350 cm³

    51+ Kg ......................  500 cm³


Deze  dagelijkse hoeveelheid dient te worden verdeeld in 2  porties.

NB:  100 cm³ = 0,1 Liter =  10  Centiliter = 1 Deciliter

Het veterinaire antitumorpreparaat Vetera-DDW-25®  is 's werelds eerste medicijn met deuteriumarm water als werkzame stof en wordt toegepast als adjuvante behandeling bij kleine dieren. Vetera-DDW-25®  is geregistreerd als receptplichtig antitumormiddel A.U.V. door het Ministerie van Diergezondheid van het Ministerie van Landbouw en Regionale Ontwikkeling (Reg. No.: 13/99 FVM). De registratie werd in 2010 vernieuwd door het Centraal Landbouwbureau, Directie Diergeneesmiddelen (Reg. No. 084/1/2011 MgSzH ÁTI), sindsdien is het product zonder recept verkrijgbaar.


VETERA-DDW-25® is een medisch geregistreerd product.

Reg. No.: 084/1/2011 MgSzH ÁTI

Produced by Primavet Produkt Ltd. under the licence of HYD LLC. for Cancer Research and Drug Development.

De Productie van Vetera® en Preventa®


HYD LLC is een Hongaars bedrijf dat in 1999 een vergunning kreeg voor de productie van deuteriumarm drinkwater.  

Preventa® deuterium~arm drinkwater werd in 2005 geïntroduceerd op de ANUGA beurs in Keulen.

Deze uitvinding won de 1e prijs in de internationale innovatiewedstrijd ‘New Foods’ op het Health & Functional Food Forum.  

HYD LLC ontwikkelde een geheel eigen proces voor het bereiken van deuterium depletie in water en produceert verschillende deuterium~arme producten met deuteriumgehalten tussen 125 en 25 PPM. De effecten van Preventa® deuteriumarm drinkwater in organismen zijn grondig onderzocht en gedocumenteerd. Geproduceerd onder strikte farmaceutische richtlijnen, volgens gepatenteerde productiemethode.


HYD LLC is wereldleider in deuterium research en klinische toepassing.

Deuteriumarmwater.nl is een promotionele website van Nieuw Water® welke distributeur is voor Preventa® DDW: deuterium~arm drinkwater (Deuterium Depleted Water) en Vetera® DDW voor dieren.

Nieuw Water is distributeur voor Preventa® DDW: deuterium~arm drinkwater (Deuterium Depleted Water).


Toch niet helemaal tevreden na aankoop?

Geen probleem! 

Je hebt 14 dagen om jezelf te overtuigen en je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht. 

Zoals altijd is het van belang zorg te dragen voor het ongeopende en ongebruikte artikel en contact op te nemen voor de procedure voor retour & restitutie.